Exterior Products Packaging Products Interior Products Dunya Polistren Group || Main Page
Dunya Polistren Group
Dunya Polistren Grup’un kurumsal sosyal sorumluluk vizyonu doğrultusunda hareket eden bireyler olmanın hem kendimiz hem de işimiz için en doğrusu olduğuna inanıyoruz.
Misyon
Misyonumuz, "Hayatın içinde" vizyonu doğrultusunda dekoratif ve yalıtım işine odaklanan, dünyanın en büyük tüketici ürünleri şirketi olmaktır. Çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve faaliyet gösterdiğimiz toplumlara büyüme ve zenginleşme fırsatları sağlayarak yatırımcılarımız için finansal ödüller üretmeyi amaçlıyoruz. Ve yaptığımız her işin içinde dürüstlük, adalet ve bütünlük arıyoruz.
Vizyon
"Dünya" markasının sorumluluğu, bugünden daha iyi bir yarın oluşturmak için, dünya üzerinde faaliyet gösterdiği her noktada çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürekli iyileştirme sağlamaktır". Bu doğrultuda çevreyi korumaya odaklanan programlar uygulayarak, topluma fayda sağlayan faaliyetler yoluyla dünya markasını gerçekten sürdürülebilir bir marka haline getirmek vizyonumuzun temel çatısını oluşturmaktadır.
Fayda Gözeten Performans
Dünya Polistren Grup'ta, "Hayatın içinde" adını verdiğimiz ilkeyi gerçekleştirmek için; yaptıklarımızla toplumda olumlu bir etki bırakırken aynı zamanda iş ve finansal açıdan da başarı elde etme konusunda kararlıyız.
Üstün ve sürdürülebilir bir mali performans ve hissedarlarımıza değer sağlamak için var gücümüzle çalışmayı taahhüt ediyoruz. Sosyal ve çevresel konuları ele alarak; ayrıca toplum, çevre ve yetenek sürdürülebilirliğinden oluşan hedef gündemimizi de yerine getirmekteyiz.
Politikamız
Müşterilerimiz için: Talep edilen ürün ve hizmeti, taahhüt edilen miktar ve tutarda, temin süresine uyarak teslim etmek ve müşterilerimizle iyi ilişkilerimizi sürekli kılabilmek adına müşterileri memnuniyetini esas alan, çözüm odaklı bir firma olmak.

Tedarikçilerimiz için: Hizmet kalitemizin ayrılmaz bir parçası olarak tedarikçilerimizi, zamanında ödemeler ile desteklemek, pazardan edinilen bilgileri ve müşteri taleplerini objektif olarak paylaşarak kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak.

Çalışanlarımız için: Daha huzurlu bir çalışma ortamını sağlayabilmek için personelimizin bir sistem içinde çalışmalarını sağlayacak her türlü düzenlemeyi oluşturmak; bu amaçla tüm çalışanlarımızın eğitimlerine önem vermek ve kurum kültürü oluşturarak çalışanlarımızı Dünya Polistren Grup'u, kendi işyerleri gibi kabul etmesini sağlayacak iyileştirici önlemleri almak.

Çevremiz, Toplumumuz ve Devletimiz için: Çalışanlarımızın ailelerini de kendi ailemiz olarak kabul edip, kurumsal olarak etkinlikler düzenleyerek toplumda saygın bir yer edinmek ve devlete karşı yükümlülüklerimizi aksatmadan, zamanında gerçekleştirmek.

Ortaklarımız için: Gelecek kuşaklara bırakacağımız en büyük miras olan "maddi ve manevi değerlerin tamamının" korunabilmesi amacıyla Dünya Polistren Grup'un kurumsal bir yapıya kavuşmasını sağlamak ve kurumsallaşmış bir Dünya Polistren Grup'un daha etkin ve etkili yönetimini sağlayabilmek için ortakların yaşam standartlarından ödün vermeden DÜNYA markasını profesyonel bir yönetim anlayışı ile yönetmek.
Evsen Group of Companies