Exterior Products Packaging Products Interior Products Dunya Polistren Group || Main Page
Dunya Polistren Group
Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi, çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. Bu sebeple en önemli sermayemiz sahip olduğumuz insan kaynağımızdır. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü istihdam etmeyi ilke edinmiş insan kaynakları yönetimimiz, gücünü ve yaratıcılığını bu sektörde göstermek isteyenlerin bu halkada yerini almasına öncülük eder. İnsanımızın yeteneklerinden, gücünden, yaratıcılığından azami fayda sağlamak ve verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkan tanımak, işbirliği ve dayanışma ortamını sağlamak için gerekli alt yapı yatırımlarını yapmak ve eğitimler vermek çalışanlarımıza duyduğumuz güvenin eseridir.
Dünya Polistren Grup’da çalışan herkes, birçok sektörün ihtiyaç duyduğu ve geniş bir pazar payı ve üretim yelpazesi ile daha fazla çalışan, daha yüksek performans için çaba gösteren ve hızla hareket eden bir şirkette görev almaktan onur duyar. Dünya Polistren Grup çalışanları olarak, her birimiz sonuçları etkileme şansına sahibiz ve yüzlerce şirkete çözüm ortağı olarak hareket etmekteyiz. Çünkü bizler için, esas olan kalitedir. Sağlam, sürdürülebilir ve karlı bir büyüme yolunda bizi başarıya götüren unsurlar, çalışanlarımızın entelektüel gücü, motivasyonu, kendini adama duygusu, yetkinliklerimiz ve kurumsal değerlerimizdir.
Başvurularınızı 0322 394 49 13 No'lu faks'a ve ya ik@dunyaeps.com iletebilirsiniz.
Hedef ve İlkeler
Dünya Polistren Grup, çalışanlarıyla birlikte, sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmayı amaçlıyor. Ülkesi, müşterileri, bayileri ve yan sanayi için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefliyor.

"Müşterilerimiz velinimetimizdir.
Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.

Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.
Kalitede, hizmette, ikmal kaynaklarımız ve bayi ilişkilerimizde en iyi olmak ve kamuoyunda sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir.

En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır.
Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü topluluğumuza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak, verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkan tanımak ve iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, Dünya Polistren Grup'un kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.

Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak yaratmaktır.
Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.
Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir.

Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir. Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, güç katmayı hedef alırız.
Evsen Group of Companies