Exterior Products Packaging Products Interior Products Dunya Polistren Group || Main Page
Dunya Polistren Group
Yapacak çok işimiz var.. Ve biz bu çok işi yapacak güce fazlasıyla sahibiz.
There is a lot of work to do... And we have so much power to do this.
Dünya Polistren Group "Evsen" Şirketler Group yönetimine geçmiştir. Sanayi devriminde yeni aşama başladı! Sektörün öncü fimalarından olmak adına çalışmalara başlandı.
Dunya Polistren Group were passed to "Evsen" Group of Companies ownership. The new stage in the industrial revolution is began!
Dünya Polistren Group global oyuncu olmak adına gücünü "Evsen" Şirketler Group ile birleştirdi.
Dunya Polistren Group combined its power with "Evsen" Group of Companies in order to be a global player.
Enjeksiyon Ambalaj ürünlerimizin model-kalıp tasarım revizyonları yapıldı.
Model-molding design revisions of our injection packaging products were done.

İhracatlarımıza yeni ülkeleri ekleyerek, ürünlerimizi 4 kıtaya ulaştırmaya başladık. Kalitemiz sayesinde bir Dünya markası olma yolunda ilerleme yolunda hızlı adımlar atmaya başladık.
By adding new countries to our exports, we started to transport our products to 4 continents. Thanks to our quality, we are taking quick steps towards becoming a world brand.

Merkez hizmet binamızı büyütüp 4 katlı hale getirmek için inşaata başladık.
We started construction to grow up our headquarter to make four floor.
2 metre boyunda "Enjeksiyon Desenli Fuga" ürünlerin üretimine başladık.
We started production of "Injection Figured Fuga" products in 2 meter length.

2 metre boyunda "Desenli Kartonpiyer" ürünlerinin üretimine başladık.
We started production of "Figured Coving" products in 2 meter length.

Yeni ve modern tesis altyapısı ile birlikte yeni teknoloji makinelerini devreye aldık.
We have introduced new technology machines with new and modern plant infrastructure.
Refleks Gazetesi'nin düzenlediği "Lokomotif Ödülleri" yarışmasında "Yılın İnnovatif Şirketi Ödülü"nü aldık.
We received the award of "Innovation Company of Year" from Locomotive Awards organized by Refleks Newspaper.

GAMEP'in düzenlediği ödül töreninde "Yılın Markası Ödülü"nü aldık.
We received the "Brand of the Year Award" at the awards ceremony organized by GAMEP.

Adana-Karataş yolu üzerinde 10.000 m2 alana kurulu ek binasına Dekor Grubu Ürünleri taşındı.
Dunya Dekor transported to its additional building having an area of 10.000 m2 on the road of Karatas/Adana.
Kurmuş olduğumuz ek tesisinde Yalıtım Ürünleri faaliyetine başladık.
We started Insulation Products activities in its additional plants established by ourselves.
Adana Genç İşadamları Derneğiínin düzenlediği "İş ve Meslek Ödülleriínde İnnovasyon Ödülü"nü aldık.
We received the "Innovation Award at the Business and Occupational Award"s organized by Adana Young Businessmen Association.
EPS Blok üretimi devreye alındı.
EPS block productions are activated.
EPS Enjeksiyon makinaları devreye alındı.
EPS injection machines are activated.

Yeni idari binaya taşındık.
We moved to the new administration building.
Adana Organize Sanayi Bölgesiíne (AOSB) taşındık.
We moved to Adana Organized Industrial Zone (AOSB).

EPS üretim tesisinin temeli atıldı.
The basis of the EPS production plant was done.
Söve üretimine başladık.
We started manufacturing of window frame.
Polistren Kartonpiyer imalatına başladık.
We started manufacturing of polystyrene cornice.
Dünya Dekor Ambalaj Sanayi adı altında şirketleşerek polistren ambalaj işine başladı.
We started for polystyrene packaging work under the name of Dunya Dekor Ambalaj Sanayi.
İç mekana yönelik uygulamalar yapmak üzere Dünya Dekor kuruldu.
Dunya Dekor is established for doing for indoor applications.
Evsen Group of Companies